כניסת לקוחות

Google ME

פרסום אתרים
נטסקופ טלפון:04-8121060 - 03-5117355 דוא"ל googleme@netscope.co.il

הסכם שימושתנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר Netscope.co.il (להלן: "Netscope.co.il - Google-ME.co.il" או "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי פרנסי בלום - נטסקופ -  מרחוב נתיב חן 81 חיפה (להלן: "החברה"). השימוש ב-Netscope - Google-ME ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.
תנאים אלה חלים על השימוש ב-Netscope - Google-ME ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר Netscope - Google-ME מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה
(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

מטרת השירות Google-ME הוא לנהל עבור לקוחות חשבון בגוגל אדוורדס ולתת חשיפה והקלקות ללא הגבלה בגוגל עבור מילים מוגדרים מראש.

אין קשר בין נטסקופ וגוגל

נטסקופ שומרת לה את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה, לערוך, לתקן, לשדרג, למחוק ולהוסיף סעיפים מהסכם תנאי שירות זה ללא כל הודעה מוקדמת וללא יידוע הגולשים באתר וזאת עפ"י שיקול דעתה של החברה. לנטסקופ נשמרת הזכות לשנות את מחירון החברה וכן את מחירי חבילות פרסום השונים המוצעים באתר.

חברת נטסקופ לא תהיה אחראית על  זמינות השירות בגוגל , איננו מתחייבים כי השירות יינתן ללא הפרעות, ללא הפסקות ו/או ללא רציפות. על נטסקופ לא תחול כל אחריות לכל נזק שעשוי להיגרם או שייגרם לגולש או ללקוח הגולש באתר ומכל סיבה שהיא. על נטסקופ לא תהיה כל אחריות בעבור נזקים שעשויים להיגרם לגולש באתר או שנגרמו ללקוח הגולש באתר כתוצאה מאי הגעתו של מידע ליעדו, ו/או עיכובים בשליחת מידע, ו/או כשל פנימי, ו/או שגיאה בהצגת נתונים, ו/או טעויות של הגולש באתר, ו/או נזקים, קלקולים לחומרה, כשלים לחומרה, תקלות תוכנה. נטסקופ לא תהיה אחראית לכל זנק שייגרם לגולש באתר או לציוד של הגולש באתר או לרכיבי החומרה שלו. נטסקופ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולש באתר או לכל עוגמת נפש כתוצאה משימוש באתר.

נטסקופ אינה מאשרת ואינה אחראית לנכונות ולדיוק המידע הכלול באתר זה

נטסקופ שומרת לה את הזכות לשנות את אתר בחלקו או שלמותו , לערוך, לתקן, לשדרג, למחוק ולהוסיף, להגביל נגישות לחלק מהאתר ללא כל הודעה מוקדמת וללא יידוע הגולשים באתר וזאת עפ"י שיקול דעתה של החברה. 

 

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנטסקופ באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו היא netscope@netscope.co.il

בחיוג למספר 054-5820094 בשעות העבודה, ולהשארת הודעה בשעות אחרות.

כתובת משרדי החברה: נטסקופ - נתיב חן 81  - חיפה 32688

הזמנה ומחירים

המחירים באתר Netscope.co.il - Google-ME.co.il 

בשקלים ולא כוללים מע"מ

נטסקופ שומרת לה את הזכות לא לקבל הזמנה מכל סיבה שהיא. 

נטסקופ שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק שירות מסוים. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה.

נטסקופ רשאית לדחות או לפסול  או להפסיק כל פרסום בתחילתו או במהלכו .

תשלום והזמנות

1.   התשלום עבור השירותים שמספקת נטסקופ יתבצעו ע"י חיוב כרטיס אשראי או המחאה או העברה בנקאית או מזומן, נטסקופ שומרת לה את הזכות לא לכבד מלקוח אמצעי תשלום מסוים.

2. " קבלנו את פרטיך" אינה מהווה אישור של נטסקופ על קבלת ההזמנה והפעלת הקמפיין.

3.   תחילת השירות מותנת בבדיקת הפרטים של הלקוח וחיוב תקין של כרטיס האשראי או קבלת תשלום.,  תישלח על כך הודעה בדוא"ל.

4 בעת ביצוע ההזמנה תינתן האופציה למזמין להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי אלא אם צוין אחרת. החשבון המוצג יכנס לתוקף רק עם קבלת ההזמנה באתר ואימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי של החברה. במקרה שנעשה בקוד שימוש קודם , ההזמנה לא תחויב ונציג משירות הלקוח יפנה ללקוח להמשך טיפול. 


 

הודעות סגירה/ ביטול 

1.       לשלוח דוא"ל ל netscope@netscope.co.il

2.       לרשום בנושא: ביטול חשבון

3.       לכתוב את שם, טלפון, דוא"ל

4.       אם אתם מעדיפים לבטל בטלפון, תתקשרו ל 04-8121060

5.   "נטסקופ" תכבד ביטול הזמנות שטרם הועלה קמפיין לאוויר.

6.   ניתן לבטל חשבון בכל רגע, והשירות תפסק תוך 72 שעות.

   אם לא תבטלו תוך 30 יום מיום הפעלת השירות, לא יוחזר כסף.

 

 

הודעות הקפאה 

 

1.       לשלוח דוא"ל ל netscope@netscope.co.il

2.       לרשום בנושא: הקפאת חשבון

3.       לכתוב את שם, טלפון, דוא"ל, תאריכים 

4.       אם אתם מעדיפים להקפיא את החשבון בטלפון, תתקשרו ל 04-8121060

 

עדכון פרטים

 

 

1.       לשלוח דוא"ל ל netscope@netscope.co.il

2.       לרשום בנושא: עדכון פרטים

3.       לכתוב את שם, טלפון, דוא"ל,

3.       תשלח ללקוח טופס עדכון פרטים

4.       אם אתם מעדיפים לבצע עדכונים בטלפון, תתקשרו ל 04-8121060

 

 

הפעלת חשבון

נטסקופ אחראית על העברת מידע והקמת קמפיין מול גוגל.

הלקוח לא תשלם לגוגל עבור הקמת הקמפיין, הקלקות, חשיפות.

נטסקופ תשלם לGoogle AdWords™ כל עלות הקשור להקמה והפעלת הקמפיין של הלקוח, תשלום עבור הקלקות.

 

התחייבות שלנו

נטסקופ מתחייבת לפרסם את המודעה שלכם בגוגל תוך 72 שעות מקבלת התשלום

עבור לפחות 11 ביטויים שונים

[1] שם פרטי + שם משפחה

[2] שם משפחה + שם פרטי

[3] שם פרטי + שם משפחה + מקצוע

[4] שם משפחה + שם פרטי + מקצוע

[5] מקצוע + שם פרטי + שם משפחה

[6] מקצוע + שם משפחה + שם פרטי

[7] שם פרטי + שם משפחה + ישוב

[8] שם משפחה + שם פרטי + ישוב

[9] ישוב + שם פרטי + שם משפחה

[10] ישוב + שם משפחה + שם פרטי

[11] מספרי טלפון

 

נטסקופ תספק לכם חשיפות והקלקות בגוגל עבור הביטויים שלכם, קישור לכרטיס ביקור שלכם במשך כל השירות, ללא הגבלה.

 

 

שינוי השירותים והפסקתם
"נטסקופ" שומרת לה את הזכות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

נטסקופ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם -

והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר,

בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים בה.

 מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות וכיו"ב בגין ביצועים שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

קניין רוחני
מלא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של נטסקופ או של מי מספקיה או שותפיה העסקיים.  אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של  נטסקופ בכתב ומראש.

 

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

 

הפעלת חשבון

רק לאחר בדיקת פרטים וחיוב תקין של כרטיס האשראי או קבלת תשלום, נפעיל את הקמפיין .
הודעה תישלח בדו"אל.

נטסקופ אחראית על העברת מידע והקמת קמפיין מול גוגל.

הלקוח לא תשלם לגוגל עבור הקמת הקמפיין, הקלקות, חשיפות.

נטסקופ תשלם לGoogle AdWords™ כל עלות הקשור להקמה והפעלת הקמפיין של הלקוח, תשלום עבור הקלקות.

 

 

הונאות הקלקה Click Fraud

NOTE: Google AdWords™ has very strict fraud detection systems. If you conduct a Google search for yourself and repeatedly click your browser’s “refresh” button or repeatedly click on the ads, Google may disable your advertisements from appearing as a preventative measure. Google detects the IP address of the searcher, and to prevent fraud, may stop serving your ads upon reaching a certain impression or click count in a short period of time. Better, Inc. cannot be responsible for Google placing your keywords on “Hold” or “Disapproved” status, however Netscope will make reasonable efforts to provide unlimited uptime on your set of keywords and phrases.

 

כל קליק על מודעת AdWords נבחן על ידי המערכת שלנו.

Google בוחנת נקודות נתונים רבות עבור כל קליק וקליק, כולל כתובת ה-IP, מועד ההקלקה, קליקים כפולים כלשהם ומגוון דפוסי הקלקה אחרים.

 

תחזוקת האתר

מדי חודש החברה מבצעת עבודות תחזוקה באתר, יתכן הפרעות קצרות של כמה דקות לגישה לחלק מהאתרבזמן התחזוקה.

 

© Netscope פרסום באינטרנט